HERTALS - Onrustwekkende verdwijning

De Procureur des Konings van Turnhout verzoekt om het verspreiden van volgend bericht.

De Procureur des Konings van Turnhout verzoekt om het verspreiden van volgend bericht.

Een link naar deze pagina wordt aan uw boodschap toegevoegd.

E-mail adressen gebruikt in deze dienst zullen slechts eenmalig worden gebruikt voor het sturen van de boodschap in kwestie.

This question helps prevent spam: