HERTALS - Paaltraktaat van het Directoraat

Men zegge het voort! Dankzij het directoraat een verdwijnpaal in elke straat. Hoera! Hoera! Hoera!

24-10-2008

Paaltraktaat van het directoraat
 
Het directoraat der Vrijstaat kwam in spoedberaad bij elkander ten herberge, teneinde de onrust bij de Hertalse laten en horigen te bespreken. Oorzaak der onrust zou zijn: een al dan niet verdwijnende paal ter hoogte van de Markt.
 
Na rijp beraad besliste het directoraat:
 
Overwegende dat:
  1. Paal een dorp is in de vreemde, meer bepaald in Limbabwe. En aldus geen gevaar vormt voor de vrijstaat;
  2. Paaldanseressen wezens zijn van de vrouwelijke soort, wiens aanwezigheid in een herberg een stevige toegevoegde waarde betekenen. Als de paaldanseressen ook op het gepaste moment weten te verdwijnen, zijn ze geen een bedreiging voor de vrijstaat, maar een heuse verrijking;
  3. ‘Voor paal staan’ een spreekwoord is dat betekent: stilstaan aan de grens met Paal (zie 1) en dus allesbehalve een probleem voor de Vrijstaat is;
  4. ‘Paal en perk stellen’ eveneens een spreekwoord is, dat als zogezegd gezegde iets zegt over een aloude stammentwist tussen inboorlingen van Paal (zie 1) en Perk, twee gehuchten in Limbabwe en Brabantia. Zolang de Aboriginals uit Paal of Perk hun wederzijdse afkeer niet op ons grondgebied ter discussie stellen, er evenmin een probleem is voor de Vrijstaat;
  5. ‘Als een paal boven water staan’ tevens een spreekwoord is, dat beleefd uitdrukt dat het mannelijke geslachtsdeel bij het baden niet is verstopt. Wat badschuim of een inschikkelijke partner kunnen in dit prangende geval wonderen doen, wat laat besluiten dat er darna ook geen -ahum- opstand in de Vrijstaat dreigt;
  6. ‘Zo stijf als een paal’ een zoveelste gezegde is, waarbij we verder kunnen verwijzen naar overweging 5;
  7. ‘Bloed aan de paal’ alweder een spreekwoord is, dat beschrijft wat gebeurt als iemand in Paal onvoorzichtig is. En derhalve: onbelangrijk in voor de integriteit van de Vrijstaat en zijn inwoners;
 
 
Beslissen de directoraatsleden dat:
 
“Al wie zich zorgen maakt over een verdwijnpaal in Herentals, dringend moet verbannen worden naar een passende inrichting in Geel. Eén verdwijnpaal is namelijk geen probleem. Veel verdwijnpalen daarentegen!
 
Bovendien is een verdwijnpaal een perfect onderwerp voor diepgaande levenschouwelijke gesprekken. Want de paal verdwijnt. Wat toch - alnaargelang ieders overtuiging- een zegen of een vloek is. Wat ons noopt tot de vraag: is het glas halfvol of halfleeg? Het enige passende antwoord op deze heikele vraag in de herberg is tijdig een volgend rondje bestellen. Daarom ook besluit de Vrijstaat - op basis van deze onomstotelijke wetenschap- een rondje verdwijnpalen op te doen.
 
Men zegge het voort! Dankzij het directoraat een verdwijnpaal in elke straat. Hoera! Hoera! Hoera!
 
De spreuk van de Vrijstatelijk Bond zonder Faam van de maand is dan ook:
“Palen verdwijnen en schepenen vergaan, maar de Vrijstaat blijft altijd bestaan!”
 
 
In Confusione Floret

 

Uw reactie toevoegen

beleefd zijn hoeft niet

(Fomattering)

This question helps prevent spam: