HERTALS - Toespraak ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Jos Bos

De toespraak die wegens de toestand van de prins-regent niet alleen fout werd gebruikt, maar ook schandeloos ingekort werd gemompeld. Hierbij postuum eerherstel op de webstek voor het snuivende feestvarken.

11-12-2006

Beste vrienden,
Beste vrienden,
Beste vrienden,
 
Wij zijn hier allen vergaderd om het voortschrijdende verouderingsproces van de heer Vandenbosch Jos te vieren. Namens de Vrijstaat Hertals is mij de eer gegund U daarover kort edoch krachtig toe te spreken.
 
Ondanks de opmerkelijke vorderingen die de ziektes Alzheimer en Dementie boeken bij de verovering van het gestel van ons feestvarken, blijven wij allen bewonderd toekijken hoe ons lid Dirpol, Dir Groot Lawijt, Dir Slappe Knie, Dir geboorteplanning  en Dir Groot Gelijk zijn collectie titels kan onthouden.
 
Meer nog. Niemand durft, althans in zijn bijzijn, redetwisten over zijn deskundigheid inzake voedselverorbering, voedselproductie, voedselbereiding en voedseloverschot. Evenmin durven wij twijfelen aan zijn alwetendheid over onderwijs, vrouwen en vallende takken. Twee van deze drie onderwerpen zijn trouwens op de Liersesteenweg of de Repherbaan van Hertals veelvuldig te aanschouwen.
 
Laat ons allen even stil worden van de realisaties die het feestvarken ondanks zijn slopende ziektes toch nog neerzet. Recentelijk werd het metriek stelsel der Vrijstaat door hem administratief vereenvoudigd. Vanaf heden is de enige geldende lengtemaat de Jef. Een Jef is gelijk aan de langste weg tussen twee kort bij elkaar gelegen punten.
 
Alleen daarvoor dringt een hiphiphip zich op. Maar heren van stand, zoals alleen de Vrijstaat telt, onderwerpen zich niet aan dit soort gejoel. Voor één keer krijgt de heer Jos Vandenbosch, bij wijze van verjaardagsgeschenk, gelijk. Zijn beslissing om ons en U allen te vergasten op gratis voedsel en drank was één wijze beslissing.


Oh Wakhbar!

Uw reactie toevoegen

beleefd zijn hoeft niet

(Fomattering)

This question helps prevent spam: