Tien mirakels op bedevaart

Laten en Horigen kunnen alweder op beide oren, of andere lichaamsdelen naar keuze, slapen. Het directoraat is weder voltallig in de Vrijstaat na de tweejaarlijkse bedevaart naar het heilige wak in Finnivostok. De mirakels waren er niet te tellen.

01-06-2006

Mirakel 1

Lichisjev zakte gepakt en gezakt van zijn trap. De trap bleef als bij wonder ongedeerd.

Mirakel 2

De Schepter zag zijn mama terug. De Schepter, nochtans een machtig wapen, wist op miraculeuze wijze de grenscontroleurs te verschalken. Niet op zijn minst dankzij een stripbeurt door Dirflits die zijn naakte voeten liet bewonderen. De Schepter maakte veilig de oversteek, zag er zijn mama terug en kwam flink gegroeid weder mee naar de Vrijstaat.

Mirakel 3

Er gebeurde tijdens de bedevaart geen Stadsgreep. Een waarlijk wonder aangezien enkel Regent Karel Klinkers ter plaatse was voor de verdediging, bijgestaan door Lichisjev gewapend met twee krukken en zichzelf. Driewerf Oh Wakhbar voor regent Klinkers.

Mirakel 4

Dirflits had een fototoestel bij.


Mirakel 5

Tijdens de bedevaart was er Ontslagstilstand. Voor het eerst ging een expeditie voorbij zonder constitutionele crisis. Dientengevolge kreeg ook niemand een ereteken.

Mirakel 6

In de Vrijstaat worden Chinese muren gebouwd en afgebroken tijdens een rookpauze. Een wereldwonder, noemen ze zoiets. Pung, Chow en Kong behoren tot het standaardjargon der Vrijstaters.

Mirakel 7

Spreekwoorden kloppen. Want Dirvis voelde zich als een naamgenoot in het ijskoude wakwater en voert sindsdien de titel Dirwak.

Mirakel 8

De legendatische kwismaster (BACCARA! TARTUFO!) Donaat Deriemaeker is gereïncarneerd in de persoon van Dirlog. Deze kwismaster heeft een licht spraakgebrek waardoor Vrijstaters vanaf heden hun gevoeg niet meer doen op een toilet. Zij doen nu kakkajo op een gemakkajo en gaan graag op vakantie in Ajokkijo.

Mirakel 9

Finnivostok is getroffen door een heuse natuurramp. Het aantal dieren is er om een onverklaarbare reden uiterst miniem. Geen beren, geen elanden, geen rendieren, geen poolvossen….
Het volledige Finnivostokse wildbestand, persoonlijk geteld door Dirlog, bestaat uit vier meesjes, drie hoenders (van horen zeggen), een handvol patrijzen, één sneeuwkonijn en vier diepvrieshazen. Daarnaast werd ook een zwarte kraai gespot die zich tijdens de poetsbeurt verstopte in de sauna. Eigenaardig genoeg is die laatste diersoort niet terug te vinden in de handboeken van Dirlog. Zelfs niet bij lezing langs de openbare weg. Zelfs niet onder de rubriek spotvogel.

Mirakel 10

Bompa, ook wel bekend als Ambass of de kromgebekte strandloper, vertrok een dag vroeger en vergat daarbij –ongelofelijk maar waar- zichzelf niet. Hij vergat wel: een lichtblauwe onderhoos, een poolbestendig onderhemd en één paar getten. Bompa mag zich dankzij dit mirakel DirAlzheimer noemen.

Uw reactie toevoegen

beleefd zijn hoeft niet

(Fomattering)

This question helps prevent spam: