Stadsgreep mislukt

HERTALS – De Vrijstaat Hertals doorstond woensdagavond glorierijk een barbaarse poging tot stadsgreep. Onverlaten, vermoedelijk geplaagd door hetzelfde IQ-gebrek waarmee het doorsnee doppositielid worstelt, dachten van een blitzexpeditie misbruik te maken om de Vrijstaat te veroveren. De inderhaast opgezette nachtelijke grensposten bleken echter geen noemenswaardige hindernis voor de Stadhouder en de Zijnen.

01-06-2006

De Dwazen probeerden het directoraat omstreeks middernacht de toegang tot de Vrijstaat te ontzeggen. Enkele in het blauw verklede laten, gebruik makend van blauw zwaailicht en een oranje fluorescerende fallus impudicus, poogden de Stadhouder en de Zijnen bij het binnentreden der Vrijstat een halt toe te roepen.

De directoraatsleden stopten beleefdheidshalve hun koetsen bij zoveel karnavalsgekte. “Inbraakpreventie”, stotterden de verklede dwazen bij wijze van verontschuldiging. Tegelijkertijd beseffend dat een directoraatslid nimmer kan inbreken in de Vrijstaat. Hoogstens uitbreken. En ook dat is niet echt schokkend, zolang er geen stadspoorten met passende klinken zijn.

De stadhouder bekeek minzaam de folkloristische poging tot Stadsgreep. Boerde eens luid. Liet een wind als een paard en sloot het debat met een krachtig: Ju! Waarop de verklede smurfen deemoedig plaats maakten voor de koetsen van het directoraat…

Aangekomen in het clublokaal bleek andermaal hoe slecht de Stadsgreep was georganiseerd. De aanwezige laten en horigen hadden niet eens gemerkt dat lafaards een aanval deden op het wereldrecord lullige stadsgrepen organiseren. Doppositie was na de mislukking blijkbaar weggekropen in de diepste kelders van de Stad om er mokkend met het andere ongedierte andermaal te beseffen dat het directoraat onaantastbaar is.

<a href="http://www.hertals.be/mt/archives/assets/pjeidoptalloewer1.html" onclick="window.open('http://www.hertals.be/mt/archives/assets/pjeidoptalloewer1.html','popup','width=279,height=156,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0'); return false"><img src="http://www.hertals.be/mt/archives/assets/pjeidoptalloewer-thumb.jpg" width="279" height="156" border="0" class="floatleft"/></a>Tot zover dit verhaal over wat nog niet eens een voetnoot in de Vrijstatelijke geschiedschrijving zal worden. Tenzij er naast voetnoten ook nog tenenkaas-noten in de literatuur blijken te bestaan, zal de herinnering aan deze Stadsgreep nog sneller vervagen dan een naar stalmest ruikende wind van de stadhouder.

Het hilarische verhaal over de foute Stadsgreep zou ons de essentie nog doen vergeten. Het voltwaalvige directoraat deed woensdagavond een blitzexpeditie naar de stad van de Gevilde Voor, ook wel bekend als VTM-istan. Aldaar werden de opstandige volkeren van de stam der Haenen en Celies onderworpen.

Bij wijze van bestraffing organiseerden de Stadhouder en Dirjus na de overwinning een banket waarbij de rijdieren der opstandige volkeren werden geserveerd. Een volledige renstal, een indrukwekend span volbloeden verdween aldus. Zonder steigering of weigering bij de eerste sprong.
Gelieve derhalve de komende weken niet meer in te zetten op de tiercé, combiné of welke weddenschap dan ook voor paardenrennen in Vilvoorde of het nabijgelegen Sterrebeek. U kan wel nog inzetten voor het ruiterwerpen en de gestrekte jockeydraf.

Oh Hinnikbar!

Uw reactie toevoegen

beleefd zijn hoeft niet

(Fomattering)

This question helps prevent spam: