HERTALS - Over tunnels en pijpen

Schande! Een diepgaand (let op de woordspeling) onderzoek ten Vrijstate heeft uitgewezen dat op het gansche Vrijstatelijke territorium niet één noemenswaardige tunnel is te bespeuren. Kniesoren of andere erwten zullen onmiddellijk kwaken dat er ter hoogte van de statie, onder de roet, een voetgangerstunnel is.

07-06-2006

Schande! Een diepgaand (let op de woordspeling) onderzoek ten Vrijstate heeft uitgewezen dat op het gansche Vrijstatelijke territorium niet één noemenswaardige tunnel is te bespeuren. Kniesoren of andere erwten zullen onmiddellijk kwaken dat er ter hoogte van de statie, onder de roet, een voetgangerstunnel is.

Een luid "Gij Dwaas' weerklinkt om evidente redenen.

Voetgangers zijn in de Vrijstaat vogelvrij. Een echt directoraatslid verplaatst zich per koets, een eenzame (zie nakende verkiezingsuitslag) groene fietser is daarbij de uitzondering die de regel bevestigt. Een ondergronds gangetje voor mensen die te voet gaan, is per definitie een pijpje. En dus geen tunnel. Het pijpje mag - voor alle duidelijkheid- niet worden verward met knalpijpjes of andere vormen van vreemd lichamelijk contact die zijn voorbehouden aan sjokkoprinsen en ander andersgeaard snoepgoed.

Ter zake.

Bij deze verklaren wij voor officieel geopend: De Branckaertstunnel.

Voorlopig virtueel, tot lid Klinkers eindelijk eens zijn nut bewijst. Nog lang virtueel dus. De Branckaertstunnel gaat van Boven- naar Zandpoort. En voor de dwazen en de erwten natuurlijk ook in de omgekeerde richting. Er is één halte, ter hoogte van de scherpe bocht onder de Lakenhal. Deze halte wordt 'Plataan' gedoopt. Wat dat dopen inhoudt, kan u -met stip- bekijken op eerder toegevoegde foto's.

In een latere fase wordt de Brackaertstunnel uitgebreid met een koker richting Bremdael. Gezien de voortschrijdende leeftijd van sommige directoraatsleden wordt dit project best snel uitgevoerd. Deze koker, de Bompakoker, wordt gebruikt om dorstige en hongerige directoraatsleden op rust desnoods in rolstoel naar het clublokaal te brengen. Begeleidende verpleegsters worden geparkeerd bij de andere koetsen.

Nieuw twistpunt onder de directoraatsleden wordt niet alleen de kleur van de naamborden aan de tunnel en de respectievelijke haltes. Maar ook de vraag of de tunnel steeds wordt herdoopt als een nieuwe stadhouder wordt verkozen. Dit ruikt al naar een heerlijke constitutionele crisis!

Oh Wakhbar

Uw reactie toevoegen

beleefd zijn hoeft niet

(Fomattering)

This question helps prevent spam: