Opsporingsbericht

De Procureur des Vrijstaats vraagt ons volgend bericht te verspreiden.

01-06-2006

Op 31 januari 2006 verdween uit de Vrijstatelijke herberg de genaamde

Stadhouder in boot

STADHOUDER

De vermiste is kleiner dan 2 meter en evenmin een dwerg. De vermiste is breed. De opgespoorde is van het mannelijk geslacht. Hij heeft ogen, een neus en een grote mond. Hij vertoeft mogelijk in het gezelschap van een beertje dat luistert naar de naam Teddie.

Bij zijn verdwijning was hij gekleed. Wat echter geen aanwijzing is voor zijn huidige toestand.

De vermiste rookt als een niet-gelovige, zuipt ad fundums van het merk Stella en pleegt al wel eens een kuil te graven die hij dan zwembad noemt. Hij is ook van het lawaaierige type.

Wie de vermiste meent op te merken, kan hem lokken door hem te voederen met Stella. Ook aanspreken over Marklin, wissels en stootblokken kan de vermiste gerust stellen. Gelieve hem verder NIET te voederen en onverwijld Dirpol, of eender welke directoraatspost, te verwittigen.

Een beloning in de vorm van een overnachting in het clublokaal met de uitbater kan onderhandeld worden.

Getekend,

Dircom,
Zelfverklaard Waarnemend Stadhouder Ad interim.


Vrij van klinker, art 98 bis.

Uw reactie toevoegen

beleefd zijn hoeft niet

(Fomattering)

This question helps prevent spam: