Mirakels, niets dan mirakels!*

HERTALS – Andermaal is gebleken dat de mirakels in de Vrijstaat groeien als goed onderhouden champignons. Vorige dinsdag bleek het directoraat luchtwezen, ooit vierde in rang in de Vrijstaat, nadat hij vijf jaar geseind stond als vermist, levend en wel op te dagen aan het schenkblad. Oh Wakhbar.

01-06-2006

Het Directoraat Luchtvaart met Losse Schroef verdween in het begin van de eeuw op mysterieuze wijze. Dirlucht verdween tijdens een vlucht boven vijandelijk gebied en gaf sindsdien geen teken van leven meer. Zoals steeds doken meteen verachtelijke roddels op. Als zou een vrouwenkwestie de verhoudingen binnen de Vrijstaat kunnen aantasten. Flauwekul, wist ieder directoraatslid. Daar staan wij boven. (Vliegen was even moeilijk na de crash van het nummer vier.)
Menige roemer werd op het vermeend wijlen lid gedronken. En menige laat kreeg een mep voor het verspreiden van niet ter zake doende roddels.
Groot was de verbazing van de laten en horigen toen de vermiste plots, sterk verouderd en getekend door het lijden, zich aanmeldde op de vergadering van het directoraat.

Dir Zep

Zijn verhaal was indrukwekkend eenvoudig. Bij een verkenningsvlucht over vijandelijk gebied werd Dirlucht neergehaald door opstandige laten. Na zijn ontsnapping uit de Waalsche kerkers, groef de man zich tunnelsgewijs een weg door vijandelijk gebied. Met een virtuele schepter spitte hij door steeds wisselende bodems om uiteindelijk terug op Vrijstatelijk gebied te belanden. Zijn vluchtweg werd meteen in gebruik genomen en Albertkanaal gedoopt. Dit naar een bevriend heerser, Albert, die ook een goed glas kan waarderen.

Het lid werd natuurlijk meteen in ere hersteld. De oorlogsheld nam vrede met rangnummer 13 en wil zich na zijn nare avontuur liefst over de achterhoede ontfermen. Dat zal veiligheidshalve gebeuren vanuit een Zeppelin, vandaar de naamswijziging naar Dirzep. Het is namelijk nog niet zeker of de held na alle ontberingen nog wilsbekwaam is om meer dan wat opgewarmde lucht te besturen.

Nog meer mirakels! Even goed nieuws van de immer ontslagnemende Stadhouder. De brave ziel leek na al die jaren dappere heerschappij over de Vrijstaat de jongste weken besmet door het Fritzozische Bratwurstenvirus. Deze gevreesde ziekte had vreemde effecten: Ongewenste afwezigheden, het uitkramen van wartaal, het beschimpen van naamgenoten en het besparen op ontslagnemingen en aanstellingsrondjes. Het woord terminaal werd even gebruikt. De arme man schreef zelfs even, volledig van zijn zinnen beroofd door hoge koortsen, een emotionele en ontroerende afscheidsbrief aan alle directoraatsleden.
Gelukkig is de Stadhouder plots miraculeus aan de beterhand. Volgens de artsen zou hij dinsdag zelfs al even uit de verzorgingsinstelling mogen vertrekken om zijn zware taak weer op te nemen. De artsen sluiten volledig herstel niet uit. Alweer een mirakels. Leve de vrijstaat! Leve de Stadhouder!

Oh Wakhbar!

* Deze pagina wordt aangeboden door Miracoli, de pasta die zelfs paars te serveren valt.

Uw reactie toevoegen

beleefd zijn hoeft niet

(Fomattering)

This question helps prevent spam: