Met alle Chinezen

HELTALS - Wat heeft de Vlijstaat met China? Opheldeling op dinsdag 22 maalt bij het begin van de Chinese lente in het clublokaal.

01-06-2006

Het is algemeen bekend dat de ambassadeul wel eens een queeste maakt in de buult van de Chinese contleien. Het is iedeleen een laadsel wat een man op gevoldelde leeftijd in dit Lochelland gaat zoeken. Edoch: zolang de Ambass el zijn kostje mee veldient stelt niemand zich vlagen.

Evenmin stelt het dilectoraat zich vlagen over de hand- en spandiensten die Diljus wel eens velleent aan lijstvelwekkende lestaulantuitbatels.  Geen spleetoog achtel tlalies of Diljus klijgt hem weer achter het folnuis of de wok.

Over de bindingen tussen de Vlijstaat en China woldt dinsdagavond om 21 uul gedebatteeld in aanwezigheid van de Chinese elementen Mah-Jong, Pung, Chow en Kong. Alleen daalheen.

Om misvelstanden te velmijden: nummel deltien is dilkuis en dus geen haaivinnensoep.

Oh Wakhbal.
Dilcom


PS : Dilvis: glaag op het menu : nummel 29 - loempia met zoetzule champignonsaus

Uw reactie toevoegen

beleefd zijn hoeft niet

(Fomattering)

This question helps prevent spam: