Leve de Grijsstaat

HERTALS - De ooievaar passeerde alweder aan het ronde schenkblad met een nieuwe spinn-off van het directoraat. Er waren al: de bleitstaat, bestaande uit mini-klinkers, kleinjus en andere afstammelingen en ook de breistaat alwaar de vrouwelijke wezens rood-witte sjaaltjes breien. Dinsdag is in derde orde voor de gelijknamige leeftijd, de Grijsstaat geboren. Een krachtig Oh-Wakhbar dringt zich op.

01-06-2006

De ooievaar verscheen in de vorm van Dirjus senior. Deze grijsgestreepte versie van de man die al eens in een zwart kleed door kastelen rent, kweet zich meer dan behoorlijk van zijn verplichtingen als Laat. De brave ziel keelde regelmatig Oh Wakhbar ter ere van de Stadhouder. Veel belangrijker nog: Hij waakte er zorgvuldig over dat de roemers der directoraatsleden nooit leeg waren. Dat daarbij enig dorstig eigenbelang speelde, laten wij even buiten beschouwing.

De gewaardeerde Laat wou zich dienstbaar maken voor de Stadhouder en de zijnen. Daartoe neemt de man graag het voorzitterschap van de Grijsstaat op zich. De opdrachten van dit genootschap zijn duidelijk, wat op die leeftijd ook noodzakelijk is. De grijsstaat zorgt:

  1. voor opvang en animatie der Bleitstaat
  2. zorgt -bij gebrek aan exclusieve lakeien in het lokaal- voor gevulde roemers op de wekelijkse jaarvergaderingen van het directoraat
  3. zorgt voor het onderhoud van de sinds kort virtuele bloembakken

In ruil mogen de Grijsstaters plaatsnemen aan het schenkblad, voor zoverre er tenminste ruimte is door afwezigheden wegens hoofdpijn of buitenlandse expedities. De Grijsstaters zijn ook verplicht tot het verzamelen van indrukwekkende nalatenschappen. In ruil worden in Bremdael alvast roodwitte loges gereserveerd voor de verdienstelijke Grijsstaters.

Leve De Grijstaat! Nu nog op zoek naar een deftige Doppositie.

Oh Wakhbar!

Uw reactie toevoegen

beleefd zijn hoeft niet

(Fomattering)

This question helps prevent spam: