HERTALS - De Vrijstaat is alweder in feeststemming.

De bleitstaat is uitgebreid!

29-04-2009

Margot

Het is crisis. Hoera!
De stad is onbereikbaar. Hoera!
Op de mart schilderen ze witte strepen. Hoera!
De vaart is nog steeds gedempt. Hoera!
Horigen eisen een referendum over de Noorderwijkverbinding. Hoera!
Aan de toeristentoren wordt nog geen olie geboord. Hoera!

Margot-2

Het is crisis. Hoera!
Klinkers is chronisch afwezig in het vissersbastion. Hoera!
Zeb is een uiteengespatte virtuele ballon. Hoera!
De quaestor is digitaal dakloos. Hoera!
De raadsman is professioneel radeloos. Hoera!
Dirkuis leest zijn mails in ‘t zwart. Hoera!
Dirflits is chronisch stevig verward. Hoera!

Dirvis heeft een nutteloos kloosterpand. Hoera!
Ambas is permanent in het land. Hoera!
Dirweb raakt steeds minder in zijn gang. Hoera!
Dirlog is van geen schotel bang. Hoera!
Dirpol heeft nooit meer gelijk! Hoera!
Dircom is verbannen naar Nodderwijk! Hoera!

Margot-3

Gelukkig is de stadhouder paraat! Hoera!
Met een goed werkende prostaat! Hoera!
En bijhorend goed kiemend zaad! Hoera!
Niet alleen het woord maar ook de daad! Hoera!
Een man die weet waar hij zijn roede laat!
Een stadhouder is geen dwaze laat! Hoera!

Een waardig leider van de Vrijstaat! Hoera!

Uw reactie toevoegen

beleefd zijn hoeft niet

(Fomattering)

This question helps prevent spam: