Het hoekje om

HERTALS - 21 oktober 2004
Dat Geel het Molokai van de Kempen is, weet zelfs de meest achterlijke laat. De faam van de zogenaamd Barmhartige Stede als opslagplaats voor bouwers van zwakke zinnen, is zelfs buiten de vrijstatelijke grenzen alom bekend. Lang was de goegemeente er van overtuigd dat het Geelse ghetto er voor zorgde dat alle vormen van zwakzinnigheid, debiliteit en onaangename gekte veilig waren opgeborgen. Dinsdagavond werd deze illusie op pijnlijke wijze naar de eeuwige jachtvelden verwezen.

24-05-2006

Het bestaan van doperwt (Lees zijn nieuwe album: “De emmerende erwt”) liet al vermoeden dat de Geelse schutkring niet echt werkt.

Het Directoraat legde steeds een milde tolerantie aan de nacht tegenover dit specimen. Daarbij het Vrijstatelijke spreekwoord indachtig dat stelt: “Eén piepend kuiken maakt nog geen legbatterij.”

Helaas. Tijdens de recentste vergadering van het Directoraat bleek de toestand veel ernstiger dan kon worden vermoed. Het Directoraat werd tijdens de quasi voltallige zitting geconfronteerd met een uiterst duidelijk geval van verregaande waanzin. En dat in de vorm van een gemuteerde horeca-uitbater uit de Olense moerassen (Lees -en vooral ruik- zijn album De baardige barbaar)

Deze baardaap drong het clublokaal binnen en eiste om de haverklap de aandacht van het directoraat op. De Directoraatsleden waren zoals immer hun minzame zelf. Zij tolereerden het gelal van deze mutant met dezelfde menslievendheid als die waarmede de doperwt wordt behandeld. Zelfs wie er uit ziet als een uitgebluste strijder van de Poejelse Taliban mag rekenen op het mededogen van de Stadhouder en de Zijnen…

Helaas.

Deze Olense oelewapper vertoonde het meest provocerende gedrag, de meest gedegenereerde landbouwer onwaardig met uitingen als daar zijn:

·    het uitdagen van de Stadhouder tot een ad fundum
·    het aanbieden van pils aan Dircom
·    het onderbreken van de debatten
. het leveren van commentaar op het eenzame urinoir van het clublokaal
·    het op vriendelijke toon aanspreken van de stagiair
·    het gebruik van de aanspreektitel collega t.a.v Dirvis

Zelfs deze schandelijke inbreuken op de Vrijstatelijke etiquette konden eventueel nog worden gedoogd. Nogal vanzelfsprekend. Met de doperwt is het Directoraat wel meer uitingen van verregaande waanzin gewoon. Maar toen het Olense schepsel het Weledele Ronde Schenkblad, voor kenners het WRS, ook nog omschreef als (excuseer ons deze uitdrukking) Het Hoekse, was de maat vol.

Zelfs de vraag of de maat nu 25 dan wel 33 cl was, was niet langer relevant. Vol is vol. Volkomen terecht werden volgende maatregelen met onmiddellijke ingang gedecreteerd:

·    De malende mutant werd uit de zaak verwijderd, met respect voor de Vissersbastionstraditie van een veel te hoge afrekening van de drankschulden;
·    Olen wordt opgenomen in de schutkring rond het Barmhartige Geel;
·    Alle verbanningen naar de strafkampen van Olen en Achter Olen worden automatisch verlengd tot na de incubatieperiode;
·    Het reizen naar Olense horecazaken wordt door het directoraat sterk afgeraden; de invoer van Vrijstatelijke mest wordt verboden.
·    Tijdens de incubatieperiode worden laten en lijfeigenen die zich bezondigden aan lichtere misdrijven uit menslievendheid, conform de conventie van café Genève, verbannen naar het nog in te richten strafkamp Vorselaar-Centraal.

Aldus opgemaakt in de Vrijstaat Hertals, den 19den oktober van het Vrijstatelijke jaar Vijf, gehomologeerd met drie constitutionele crisissen.

Uw reactie toevoegen

beleefd zijn hoeft niet

(Fomattering)

This question helps prevent spam: