HERTALS - Heil Myself!

Aan allen die zijn en zullen wezen.

07-02-2007

Aspirant I
Aspirtant I , Bartiaans daadkrachtig

Geachte heren directoraatsleden, stagiairs en ex-stadhouders,
 
Als pas en onder zachte dwang unaniem verkozen stadhouder, Aspirant de eerste, maak ik met de mij bekende Bartiaanse daadkracht een einde aan het slappe bestuur van de Vrijstaat onder ex-stadhouder Slappe Knie de eerste. Deze zwakkeling heeft dan ook de stadspoorten verlaten richting besneeuwde toppen om aldaar te mediteren.
 
De afwezigen waren gisterenavond talrijk en misten dan ook de in gerstenat gegoten viering van mijn aanstelling alsook een voorwaar voortreffelijke champignonbereiding die vooral door Dirlog uitgebreid werd gesmaakt.
 
Teneinde zijn vraatzucht te temperen en de mens eens een opdracht voor te schotelen in plaats van voer, is Dirlog gisterenavond benoemd tot voorzitter van de werkgroep Sjampanjiestan en zal hij over zijn voorbereidende werkzaamheden verslag uitbrengen aan het ronde schenkblad, volgende dinsdag omstreeks 22.30 uur. De vergadering zal lawijt- gelijk- en sigaarvrij zijn. Ook de voorbereiding voor de Paasmarkt worden dan gestart.
 
Gelieve ook de laten en horigen aan te moedigen die de Zandstraat heraanleggen. Het zal Klinkers en Dirzep een troost zijn op deze wijze te ontsnappen aan de toorn van een stuk breistaat. En misschien raakt zo ooit nog eens iemand in het zieltogende filmcomplex van Dirvis, alias De Roze Waardridder.
 
Bij verordening 2007- 45ter wordt U allen ook bevolen het vrijstatelijk digitaal scheldwoordslingeren opnieuw in de praktijk te brengen. U kiest vrijelijk uw slachtoffer.
 
Aan allen die zijn en zullen wezen, een welgemeend Oh Wakhbar!
 
Dircom, alias Aspirant I

Uw reactie toevoegen

beleefd zijn hoeft niet

(Fomattering)

This question helps prevent spam: