HERTALS - Een woord tot uzelve

Stand der dingen door Dir Com

11-04-2007

Waarde Laat,
 
Omdat de vertwijfeling onder U allen steeds groter wordt, langs deze weg een woordje tot uzelf van de langst regerende Stadhouder aller tijden.
 
Vreest niet. De Vrijstaat en zijn Directoraatsleden zijn nog steeds in leven. Meer nog: de toekomstperspectieven der Vrijstaat zijn een stuk beter dan die van het gemiddeld stadsfestival.
 
Voor de fans toch even een stand van zaken, met de personalia van de Directoraatsleden.
 
Dircom is intussen de langstregerende Stadhouder aller tijden. Plannen voor een bescheiden standbeeld dat zijn edele trekken vereeuwigt vormen een voornaam onderwerp van de besprekingen aan het ronde schenkblad. Voorlopig blijkt de Mart iets te klein om het kunstwerk te kunnen plaatsen. Net zoals de klinken van de stadspoorten het onderwerp vormen van verhitte debatten, blijft de Buste van Bart permanent onderwerp van gesprek.
 
De Erestadhouder op rust is een oesterkwekerij begonnen in Oranjistan. De oesters zijn, naar verluidt, bijzonder gelukkig. Tenzij je ze de bek open breekt.
 
DirFlits is benoemd tot onze vaste correspondent voor verkeersinformatie uit Schotland. De schapen zijn, naar verluidt, bijzonder gelukkig.

Dirjus is niet alleen oorlogsrechter der Vrijstaat. Daarbuiten is hij vooral de toeverlaat van Poolse dwangarbeiders en Chinese wokkers. De Polen en de Chinezen zijn, naar verluidt, bijzonder gelukkig.
 
Ambas is nog steeds herstellende van zijn gesprek met de Taliban. Het directoraatslid werd er tijdens de debatten over nieuwe aanslagen betrapt met een fles in Hertals gestookte jenever onder zijn valse baard. Hij ontsnapte ternauwernood aan een ingrijpende besnijdenis. Zijn voorhuid is, naar verluidt, bijzonder gelukkig.
 
Dirzep ziet ze nog steeds vliegen en houdt zich onledig met het maken van luchtbeelden van een klantenloze Zandstraat. Zijn eega is, naar verluidt, bijzonder gelukkig.
 
De Quaestor bakt ze nog immer bruin. Zijn klanten zijn, naar verluidt, bijzonder gelukkig. Dat er ook andere bakkers zijn.
 
Dirvis overweegt een wijziging in zijn professionele bestaan en volgt op dit moment een cursus herbergsluiten in de Alpen. De Alpen zijn, naar verluidt, niet gelukkig.
 
Dirweb is zijn gang aan het herspuiten. Hoognodig wegens het meest gebruikte vertrek in zijn hut. Zijn eega is, naar verluidt, bijzonder gelukkig met de spuitwerkzaamheden.
 
Dirlog onderzoekt intensief milieuvriendelijke transportmiddelen richting Sjampanjistan. Of doet alsof. Staat verder op een dieet van chips en gratis voedselresten. De voedselbank is, naar verluidt, bijna failliet en dus ongelukkig.
 
Dirkuis leest op dit moment zijn e-mails uit 2003. Zijn provider is, naar verluidt, bijzonder gelukkig.
 
Dirpol bezoekt permanent anoniem en betalend allerlei horeca-instellingen. Sinds hij een boom op zijn kop kreeg, wordt hij wel opvallend minder gesignaleerd op de Liersesteenweg. Of het zou anoniem moeten zijn. De boom is, naar verluidt, bijzonder gelukkig.
 
Klinkers tenslotte blijft volharden in de boosheid. Waarom de brave mens zo nodig klinkers wil leggen in de Zandstraat, die per definitie vol zand zou moeten liggen is eenieder een raadsel. De manier waarop hij het nieuwe cultureel centrum tien centimeter liet zakken daarentegen, levert hem gegarandeerd een ereteken op. Klinkers is, naar verluidt, bijzonder gelukkig.
 
Hoor ik daar iemand vragen naar d’oppositie? Neen. Gelukkig maar. Het blik erwt, ook wel d’oppositie genoemd, heeft haar vervaldatum bereikt en wordt opgestuurd naar de hongerige inwoners bij de missiepost in Zoeloe-Parwijs. De Zoeloenaars zijn, naar verluidt, ooit gelukkiger geweest.
 
 
Hartelijke gelukwensen van uw Stadhouder
 
Oh Wakhbar!

Uw reactie toevoegen

beleefd zijn hoeft niet

(Fomattering)

This question helps prevent spam: