HERTALS - Directoraatsvergadering

Schort, doch schondig verschlag van de verschadering, voorgezeten door Kalf II in persoon

12-09-2007

Kalf I
Kalf II

Mijne Heren,

 • Waren aanwezig: DirFlits, DirCom, Quaestor, Ambas, DirWeb, DirPol, Stadhouder
 • Waren verontschuldigd: niemand
 • Waren vermist: Mariepool
 • Werden niet gemist: doppositie
 • Waren afwezig: de andere directoraatsleden

Schort en schondig verschlag van de verschadering van schisterenavond; met als hoofschema: "Schwerkschroepen":

 1. de werkgroep "Finnivostok" functioneert naar aloude Vrijstatelijke traditie niet naar behoren.Werkgroepleider DirLog wordt bij deze veroordeeld tot het betalen van een dubbele toournee générale en wordt aangemaand volgende week stipt op de vergadering te verschijnen, ten einde verslag uit te brengen van de nog niet merkbare vorderingen
 2. de nieuwe werkgroep "Vrijstoet Hertuit" wordt geleid door Ambas. Een remorque wordt omgebouwd en voorzien van een rond toogblad, een vat stella en een paar krukken. Thema: "Het leven zoals het is- De Vrijstaat".
 3. de nieuwe werkgroep "Hardens Halternatief" wordt geleid door DirCom
 4. de nieuwe werkgroep "Midweek Middelburg" wordt geleid door de kalief himzelve
 5. de nieuwe werkgroep "ABN" wordt geleid door DirPol, die bij deze nogmaareens een nieuwe titel aan zijn reeds indrukwekkend palmares mag toevoegen: "DirSchol" 
 6. de werkgroep "Sinterklaas" werd begraven vooraleer hij was geboren. Vrijstaters geloven niet in sprookjes.
 7. de werkgroep "Kerstmart" werd nog niet opgestart, wegens te vroeg en onvoldoende tijdsdruk.

 
Andere punten:
 

 1. De financiën van de klooster retraite zijn verder uit de doeken gedaan, enkele gevers annex duwers hebben reeds afgerekend (!) met enkele nemers annex trekkers.
 2. Een volledig verslag zal door de quakende quaestor rondgestuurd worden. 
 3. De Islam heeft nu definitief zijn intrede gemaakt in de Vrijstaat, Oh Wakhbar:
  • De Stadhouder is nu tevens benoemd tot kalief
  • Een minaret zal verrijzen op de markt, recht voor ons clublokaal
  • Een zelfmoordgroep is opgericht, met als enigste lid: jawel, doppositie-erwt! Onder het mom van een sluw aanbod als gratis dj sessie bij Studio Brussel, zal de erwt aan het koordje trekken en zichzelf opblazen, ter hoogte van café Druyts. Een Trippelslag: (1) doppositie van de Vrijstaat permanent uitgeschakeld; (2) het definitief verwijderen van een storend element aan het  gepriviligeerde ronde schenkblad, hopelijk zet dit andere dwazen ook aan het denken; (3) het opruimen van een concurrerend dranklokaal.
 4. Bij wijze van uiting tot goedkeuring, wordt het "Oh Wakhbar" uitgebreid tot het razendsnel heen en weer laten flitsen (Flits: begin maar te oefenen!) van de tong, onder het uitstoten van een heerlijk schril geluid.
 5. Een nieuw nationaal vrijstatelijk gerecht is geboren: kafiefszwerikken in abdullah saus
 6. De verwaarlozing van ons clublokaal, bij wijze van afwezigheid van DirVis en het niet reserveren van ons schenkblad door het personeel, neemt ontoelaatbare vormen aan. Het door sommige leden geuite voorstel om een ander clublokaal aan te duiden, wordt volgende week officieel gestemd. Promo-rondjes kunnen uiteraard de huidige negatieve stemming beïnvloeden.
 7. De Schepter is in blakende gezondheid, en werd (zelfs) door het personeel met de nodige eerbied behandeld.
 8. Uitspraak van de avond komt van de quastor: "Ik heb TWEE onreine handen"- wordt vervolgd!

 
Werden verder ook nog genoteerd: schelvis, schabeljauw, scharnalen, schol, schelpdieren, scholfijn, schonijn.
 

Met verslagnemende groeten,
 
Al-Bart-Sid-Man I
Kalief der Vrijstaat Hertals

Uw reactie toevoegen

beleefd zijn hoeft niet

(Fomattering)

This question helps prevent spam: