DRUGSSCHANDAAL IN DOPPOSITIE

Doppositie wordt dope positie.
Het zootje ongeregeld dat zich doppositie noemt, is ontmaskerd als een bende dealers die zich vergrijpt aan minderjarigen. Ter hoogte van het clublokaal wordt eerstdaags een schandpaal ingericht teneinde de daders te schandknapen. De beulen van dienst zijn de genodigden van de roze bruiloft.

23-06-2006

simsonverering

In samenwerking met de Franse politiediensten werd doppositie ter hoogte (let op de woordspeling) van de Mont Ventoux betrapt bij de geheime verering van een notoire verslaafde, een Brit genaamd Simson.

Een beetje geschiedenis:

In een ver verleden raakte deze man na het gebruiken van een verkeerd soort paddenstoelen helemaal op drift. De eilandbewoner sprong op zijn velo om naar zijn dealer te rijden om daar klacht neder te leggen. Helaas, de Britse Champignons met Deensche Bleu was van een dermate zware dosering, dat de man gewoon doortrapte. Beeldspraakgewijs zouden wij kunnen stellen dat hij de pedalen verloor. Maar dat zou een aanfluiting der waarheid zijn. De man verloor helemaal zijn pedalen niet. Integendeel. Of in het frans: Au Cointreau! Hij raakte zijn pedalen zeer tegen zijn zin niet kwijt.
De tocht naar zijn dealer, twee straten verder links, eindige twee staten verder. Eén letter verschil maar een zee van ruimte. Over zee gesproken. Na het kanaal te zijn overgefietst tussen Dover en Oostende, peddelde de verslaafde, tijdens het zingen van obscene liederen, lustig de Fransche grens over. (De lezer begrijpt dat wij de teksten der gezangen hier niet kunnen vermelden, er lezen kleine kinderen (lees medeplichtigen der Doppositie) mee. De drieste rit eindigde in Ventoux-op-den-Berg waar junks sindsdien een monument voor de verslaafde vereren.

Terug naar het heden.

Leden van het groepje zwakzinnigen dat zich doppositie noemt, werden dus door de Fransen betrapt bij het vereren van de Britse junk. Het monument stond tijdens hun drugsorgie vol drinkbussen. Vol spierversterkende middelen, vloeibare EPO, anabole steroïden, anabolica en Hoegaarden van 't fleske. Gevaarlijke rommel dus. Het zootje werd dan ook meteen terug over de grens geflikkerd.

Een bijzonder verzwarende omstandigheid echter was de vaststelling, bij hete daad, van het misbruik van minderjarigen. De ordediensten troffen tussen al de hogergenoemde minderwaardige producten ook een minderjarige schepter aan. Het arme scheptertje was reeds langer het onderwerp van de grootste actie uit de geschiedenis van Childfocus. Blijkt dat de perverselingen ook nog hun gruweldaden fotografeerden...
De raadman die namens de schepter burgerlijke partij is, verheugt zich alreeds op de eerste zaak die hij onmogelijk kan verliezen.

Zijn er dan geen verzachtende omstandigheden? Laar ons eerlijk wezen: Dat een bootsman op drift is, kan nog enigszins worden begrepen. Maar geef toe: zwalpende landmeters: dat slaat nergens op. Daar valt geen land mee te bezeilen. Daarom zullen de betrokken in de maand oogst worden geschandknaapt door de genodigden die voor de gelegenheid zullen kiezen voor de groepsnaam: de landpeters. Hoezee!

Uw reactie toevoegen

beleefd zijn hoeft niet

(Fomattering)

This question helps prevent spam: