De ware kindervriend doet mirakels

HERTALS – Zondag waren laten en horigen alweder getuige van een sterk staaltje vriendelijk machtsvertoon van de Stadhouder en zijn – quasi voltallige — directoraat. De Stadhouder kondigde op de Stadsmarkt – door dwazen ook wel kerstmarkt genoemd — een microklimaat voor de Vrijstaat Hertals af. Op eenvoudig bevel van de Stadhouder barstten boven de Vrijstaat forse maar propere sneeuwbuien uit.

31-05-2006

Met het sneeuwoffensief leerden de directoraatsleden de toekomstige champignonplukkertjes ook een echte levensles. Er is slechts één echte kindervriend: De Stadhouder, Oh Wakhbar!

Stadsmarkt

Voor de dummies die het nog niet begrepen, deze overpeinzingen.
Om te beginnen: De Stadhouder bestaat écht. Bovendien bedient hij zich niet van valse baarden, noch van al dan niet opgezette rendieren of daklopende schimmels. Laat staan dat de stadhouder zich zou verstoppen in werkelijk achterlijke rode gewaden, staffen, mijters of volstrekt debiel ho-ho-ho-gemekker. Evenmin bedient de stadhouder zich van nepallochtonen. Na de sneeuwpret zingt in De Vrijstaat menig latenmondje nu vol vreugde: “Wie zoet is krijgt sneewpret, wie stout is de erwt.”

De lokale sneeuwbuien dienden ook een meer verheven doel. Wetende dat de laten en horigen niet altijd even hygiënisch zijn, laat staan proper op zichzelve, werden de lokale sneeuwbuien gevormd met een sterk reinigingsmiddel. Nog nooit waren de haartjes van de kindertjes zo net en de lompen waarin de horigen zich hullen zo proper als na de Vrijstatelijke sneeuwbuien.
Alweder een vernuftige uitvinding van het directoraat: de sneeuwdouche.

Oh Wakhbar!

Uw reactie toevoegen

beleefd zijn hoeft niet

(Fomattering)

This question helps prevent spam: