De eretekens

Naar aloude gewoonte reikte de Stadhouder bij aanvang van de expeditie eretekens uit aan de verdienstelijke leden. Dat dit gebeurt bij aanvang van de expeditie wijst op de onwrikbare zelfzekerheid van de leden.

31-05-2006

De Vrijstaat is de enige grootmacht op de planeet die niet op het einde van veldslagen hoeft te wachten om de heldhaftige strijder te decoreren. Hieronder leest U de motivatie die aan de vereremerking werd verbonden. Publicatie is niet alleen interessant voor horigen, zeker in afwachting van de foto’s, maar ook voor de gedecoreerden die zich misschien amper met moeite hun moment van glorie kunnen herinneren…

We beginnen onderaan de Vrijstatelijke ladder.

Nummer12

Nog te vroeg voor een zetel in het directoraat, maar toch al voldoende voor een eerste ereteken. Stagiar twaalf wordt hierbij benoemd tot Chef Kleine Trek. Draag Uw ereteken, een kleinbschalige trekker, met gepaste fierheid. En vergeet niet op tijd af te ruimen.

DirVis

De benjamin in anciënniteitsjaren is meteen al een intussen heel eminent lid.
Regelmatig aanwezig op de vergaderingen, meestal goed gekokmutst en leverancier van menig gewaardeerd champingnonschoteltje. Allen Uw applaus voor de opname van Dirvis in de Orde van Het Roze Vissertje. Draag Uw roosgestreepte vis met fierheid.

DirFlits

Eveneens weinig jaren dienst, maar ook een trouw lid is DirFlits. Droeg de stadhouder al tot op een schotse berg. Niet echt een topprestatie als je weet dat de man een rok droeg en een ander directoraatslid achter hem dezelfde berg beklom en niet bepaald oog had voor het landschap. DirFlits is regelmatig aanwezig in het clublokaal maar heeft de vervelende afwijking in te dommelen tijdens toespraken en slechts wakker te schieten als er vrouwelijk schoon in de omgeving van zijn ooglens valt. Alsof hij ze kan krijgen. De kleine kwast. Daarom vereremerken we Ditrflits hier tot lid van het gild van de kleine kwast.

Klinker

Over kwasten gesproken. DirKlink. Altijd weifelend tussen stagiairschap en directoraatstitel. Druk aanbestedend en concurrerend, voor alles en iedereen. Behalve de Vrijstaat. Zijn verschijningen aan het Schenkblad zijn al even zeldzaam als een Oehoe boven een Wak. Mooi, maar helaas veel te kort en zeldzaam. Dit gedrag is van een hoog kwastengehalte. Daarom mag Klink zich vanaf nu Superkwast noemen. Draag Uw grote kwast met fierheid als gij halverwege volgend jaar nog eens wegmoogt van uw madame.

DirWeb

Komen we aan Dirweb. Uiterst regelmatig in zijn aanwezigheid, afwijkend in zijn stemgedrag, instinctief afkeer hebbend van eretekens en scherp in zijn analyses. Dirweb trad tot de Vrijstaat toe in de hop dat iemand de virtuele communicatie zou stroomlijnen. Ijdele hoop zo bleek, aangezien de webstek alleen wordt vervuild met onzin van een andere hand. Edoch. Het scheppen van het kader voor virtueel verkeer en de stipte aanwezigheid verantwoorden het uitreiken van een eerste Uniroyalster van de Vrijstaat. Oh Wakhbar. Let wel: sterren worden elk jaar door en strenge jury beoordeeld, waarmede we alweer een primeur beleven: het inleverbare ereteken.

DirLog

Volgende directoraatslid is DirLog. Eveneens regelmatig aanwezig al verkiest hij soms het gezelschap van de tirannieke heersers van de club Peeters. Werkte zich intussen op tot wandelende groencontainer van de Vrijstaat. Koppig als een ezel vervult hij zijn rol als etensrestjesverwijderaar. Vandaag de bekroning: de benoeming tot Groene Ezel eerste klas met een ereteken met zijn zelfbeeld.

dirPol

Komen wij bij Dirpol. Dirpol valt al eens te betrappen op afwezigheid. Wat voor een diender natuurlijk te begrijpen valt. Iemand moet de orde onder de laten en horigen bewaren. Optreden tegen nuchtere bestuurders die dronken Directoraatsleden aanrijden. Handtassendieven op de vingers tikken en straffen met een les over de middeleeuwse heraldiek. Toekijken op de geboorteplanning.
Het wordt hoogtijd dat Dirpol een teken van zijn functie krijgt dat ook Laten begrijpen. Hij wordt meteen ook benoemd tot Zilveren Fluit.

DirJus

Blijft nog Dirjus. Meestal pleite als er vergaderd wordt. Specialist in het verzinnen van excuses voor afwezigheid. Als daar zijn: “Ik ben moe. Mijn vrouw zit in Afrika. Mijn vrouw is ziek dus ga ik naar de cinema” En andere totaal ongeloofwaardige verhalen. Raadsman: zeg gewoon de waarheid/. Beken gewoon: “Ik ben te arm. Ik kan nu voor het eest verwarming betalen. Ik moet nog sparen.” Ieder lid van de Vrijstaat zal U geloven en vrijspreken. En deemoedig een roemer bier voor U betalen.
Edoch: Dirjus is een toonbeeld van standvastigheid in de Vrijstaat. Een cruciale rol opnemend op belangrijke momenten als daar zijn: Virtuele Bartbeques, Kerstmarkten, Uitstappen en Verre expedities. Voorwaar: deze man komt op belangrijke momenten altijd boven water: Hij wordt vereremerkt met de gouden eend!

DirCom

Over mezelf kan ik kort zijn. Ik verdien meerdere eretekens. Eentje voor aanwezigheid. Eentje voor de animatie. Eentje voor de literaire inbreng. Eentje voor het steeds herverkiesbaar maken van de Stadhouder. Eentje voor mijn uiterst sympathieke karakter. Daarom druk ik mijn erkentelijkheid en respect jegens mezelf uit met vijf bescheiden eretekens, verzameld in een rode beiaard.

Stadhouder

Blijft de Stadhouder. Een man uit één stuk. Nooit voorspelbaar. Immer aftredend. Streng voor laten en horigen. Maar nimmer hardvochtig. Af en toe eens in de put sukkelend, maar steeds fier zich een weg schuppend naar het ronde schenkblad. De man die onze schepter bewaakt met een zelden geziene passie. De man die de alarmklok roert als er onheil dreigt boven de Vrijstaat. De man met een stem als een klok. Een man die een bescheiden eretekentje,dat zijn rol als moederklok onderlijnt, zeker weet te waarderen.

Oh Klokbar!

Uw reactie toevoegen

beleefd zijn hoeft niet

(Fomattering)

This question helps prevent spam: