Barricadeer de poorten!

HERTALS - Alarm! Alarm! Alarm!

Onze spionnen onderschepten een postduif (lekker met champignons!) dragende een triomfantelijke mare van het vijandige bestuur. Wij citeren:

01-06-2006

"De aanbesteding voor de restauratie van de Bovenpoort en de Zandpoort is achter de rug. Het dossier verhuist nu voor enkele maanden naar de Vlaamse overheid. Als ook die haar goedkeuring geeft, komt ze meteen met een fikse restauratiepremie over de brug. De restauratie van de beide stadspoorten wordt begroot op 458.019,25 euro. 80 procent daarvan wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en de provincie, 20 procent is voor rekening van de stad."

Broeders Vrijstaters!

Straks beslist de Vijand nog over de kleur der poorten, de vorm der klinken en de maat der sloten. Laten wij dit niet gebeuren! Te wapen!!! Hijs de vlag! Scherp de schepter! Spoedberaad! In het clublokaal!! Men zegge het voort!!!

Dircom

Ps: Over welke brug (zie citaat) zou de Vlaamsche overheid komen? Zodra wij dat weten, moet die brug worden opgeblazen! Met een rietje!

Uw reactie toevoegen

beleefd zijn hoeft niet

(Fomattering)

This question helps prevent spam: