Het Vrijstatelijk Handvest

Deze grondwet werd per directoraatsdecreet uitgevaardigd, bij gebrek aan levende stadhouder.

°°°

ARTIKEL 1
Een Bart heeft altijd gelijk. Ook als hij ongelijk heeft.

ARTIKEL 2
De Vrijstaat heeft geen doel. De Vrijstaat is het doel.

ARTIKEL 3
De Vrijstaat bestaat uit één stadhouder, die permanent onderwerp van discussie is. De stadhouder laat zich tegenspreken en adviseren door een variabel aantal directoraatsleden.

ARTIKEL 4
Een beperkt aantal individuen kan als stagiair worden uitgenodigd voor een africhtingsprogramma. Al de andere inwoners zijn horigen.

ARTIKEL 5
De Vrijstaat heeft een quaestor. De quaestor heft virtuele belastingen. De Vrijstaat heeft om gezelligheidsredenen niemand in het bestuur die onsympathiek genoeg is om van anderen betaling te eisen.

ARTIKEL 6
Het directoraat komt onregelmatig samen op dinsdagavond ter hoogte van het ronde schenkblad in de herberg met de naar vis ruikende naam. Beslissingen worden per gewone minderheid genomen. Zij kunnen immer door een Bart worden herroepen. De Barten leiden de Vrijstaat volgen de beginselen van de verlichte despoten. Willekeur is de norm.

ARTIKEL 7
Het directoraat vergadert gekleed. Bijeenkomsten in sauna’s en het wak uitgezonderd.

ARTIKEL 8
Verdienstelijke directoraatsleden worden gehuldigd. Zij krijgen een ereteken op basis van hun houding in de virtuele veldslagen. Hun gedrag dient steeds opmerkelijk te zijn. Middelmatigheid is bij directoraatsleden en stadhouder taboe. Directoraatsleden die zich overgeven aan buitenissige drankgelagen, braspartijen, gezwelg en bartbeques zullen immer vereremerkt worden.

ARTIKEL 9
De virtuele munteenheid van de Vrijstaat is De Mest.

ARTIKEL 10 : BANKETTEN
Maaltijden worden in de Vrijstaat alleen genuttigd door horigen en stagiairs. Het directoraat en de stadhouder nemen alleen genoegen met banketten. Zowel kwaliteit als kwantiteit worden op prijs gesteld. Banketten worden niet verward met banketbakkers.

ARTIKEL 11 : GASTEN
Het is mogelijk op de vergaderingen van de Vrijstaat derden uit te nodigen. Het feit dat de gast vrouwelijk is, vormt geen voordeel. Het is in vele gevallen een niet te overkomen hindernis.
Personen die het hoge woord willen voeren en dientengevolge stadhouder en directoraat zouden overstemmen, worden op de zwarte lijst gezet. Frituuruitbaters met gebloemde hemden, brandweermannen met steunzolen, gebuisde kandidaten van politieke partijen en dienstweigeraars bij het gebruik van pinkers voerden deze zwarte lijst aan.

ARTIKEL 12 : JUSTITIE
De Vrijstaat telt één raadsman die eigenmachtig de wetgeving van de Vrijstaat kan veranderen naar believen, artikel 1 uitgezonderd. De raadsman staat ook vrij om de beschuldigde te verdedigen of te vervolgen naargelang zijn stemming. Horigen worden niet verdedigd maar bij wangedrag verbannen naar de champignonkwekerijen van Achter Olen

ARTIKEL 13 : BIJGELOOF
Bijgeloof is de enige officiële religie van de Vrijstaat.

ARTIKEL 14: FEESTDAGEN
In de Vrijstaat is iedere dag voor de directoraatsleden een feestdag. De horigen worden verzocht niet te feesten, tenzij de stadhouder dat wenst. Op de vrijstatelijke nationale feestdag wordt de slag om Poejel Harbour herdacht met een bloemenhulde in de bloembakken aan de gedempte vaart.

ARTIKEL 15: STADSPOORTEN
De stadspoorten worden in ere hersteld en gaan dicht of open naar wens van het directoraat. Zij worden geverfd in virtueel rood-wit en zullen nimmer voorzien worden van deurklinken daar deze het onderwerp blijven van permanente discussie.

ARTIKEL 16: WAPENSCHILD, VLAG EN HYMNE
Geciteerde thema’s vormen het onderwerp van iedere vergadering in de Vrijstaat doch worden nooit voltooid.

ARTIKEL 17: LANDBOUW
De teelt van geestesverruimende champignons wordt niet alleen aangemoedigd binnen de muren van de Vrijstaat, het wordt ook de enige toegelaten vorm van agricultuur. Enige uitzondering wordt gemaakt voor 1 bloembakje aan de gedempte vaart. (Zie artikel 14)

ARTIKEL 18: DEFENSIE
De Vrijstaat wordt verdedigd tegen iedere indringer door het maken van afstotelijke lichaamsgeluiden door het directoraat tripleB.

Aan allen die zijn en zullen wezen, onze groet.

Uw reactie toevoegen

beleefd zijn hoeft niet

(Fomattering)

This question helps prevent spam: