Vrijstaat Hertals

http://www.hertals.be/lectuur/historische-toespraak-door-de-stadhouder.shtml

HERTALS - alweer een historische en heroïsche toespraak door de Stadhouder

De weergevonden Stadhouder komt tot een zoveelste hoogtepunt op de traditionele Bartbekjoe der Vrijstaat. De integrale toespraak!

De weergevonden Stadhouder komt tot een zoveelste hoogtepunt op de traditionele Bartbekjoe der Vrijstaat. De integrale toespraak!

Edoch, beminde broeders, getolereerde zusters, afwijkelingen, ende aanhangsels. De Stadhouder is, zoals het een goed Bart betaamt, barthartig.

 
Beminde broeders Vrijstaters, Breistaters en bleitstaters.
 
Het is mij alweder een waar genoegen u allen toe te spreken op dit jaarlijks wederkerende zomerdrama: De Bartbekjoe.
 
Ik zal – zoals steeds- mijn toespraak kort houden. Dirpol, u kan dus over een klein uurtje al beginnen met het verknoeien der vleeschwaren.
Het voorbije jaar was een droevig jaar voor de Vrijstaat. Er waren geen grote drama’s. 
Spijtig. 
De aanwezigheid aan het schenkblad was een wisselend succes.
Spijtig. 
Er was geen winterse tocht naar barre streken. 
Spijtig! Vreselijk! Schandelijk! Onaanvaardbaar! Boe!
 
Dit moet en zal volgend jaar anders zijn. 
Derhalve ordonneer ik, bij SV 17.584, dat op de volgende vergaderingen als vast agendapunt wordt besproken: 
De raid op de Noormannen 2013. Ik heb gespreekt!
 
Edoch, beminde broeders, getolereerde zusters, afwijkelingen, ende aanhangsels. De Stadhouder is, zoals het een goed Bart betaamt, barthartig. 
 
Er zijn géén eretekens verdiend. Maar ik vergeef u toch alle zonden tegen het Handvest en schenk u allen de absolutie in de vorm van een virtuele zegen: Urbi et Bartbi!
 
En dan nu, groot nieuws. 
 
Na het permanent herschrijven van de kalenders, is het hoooog tijd voor een ingrijpende nieuwigheid binnen de Vrijstaat, maar dan één op waarachtig kosmische schaal: verwijzend naar artikel 13 van ons Handvest dat zegt: Het enige erkende geloof, is het bijgeloof, gunnen wij nu elk directoraatslid een eigen sterrenbeeld: bij deze is het samenstellen van een horrorscoop dan ook een feit.
 
Mezelf, de Stadhouder, wijs ik het sterrenbeeld WaterBart toe. Iedereen herinnert zich de bevloeiing der platanen. Dewelke dankzij mijn water een ongekende bloei beleefde. Bovendien transformeer ik dagelijks bier in water. Een mirakel meer of minder, uw Stadhouder maalt er niet om. Wie onder mijn sterrenbeeld WaterBart wordt geboren, zal voorwaar geen zeiker zijn.
 
Dirflits krijgt de Bastamaagd als sterrenbeeld. Deze man is de kuisheid zelve en slaagt er in om onbevlekt te bevallen van een immer in ontwikkeling zijnde kalender. Wie onder de Bastamaagd  wordt geboren, zal immer zuiver zijn. Wegens van het luiere type.
 
Dirvis wordt de Rastakreeft. Deze man is in zijn keuken als een vis in een blikje eigen nat. En vooral: hij tovert door middel van zijn schare medewerkers telkens iets lekkers op het schenkblad. Wie onder de Rastakreeft het levenslicht ziet, zal levendig koken, letterlijk en figuurlijk.
 
Het sterrenbeeld van Dirpol wordt de Lichileeuw. Een sterrenbeeld dat geen uitleg behoeft. Wie als Lichileeuw wordt geboren, zal immer denken gelijk te hebben en dat ook luidkeels brullen. Maar in de ogen van veel anderen een poesje zijn.
 
De Quaestor zal eeuwig leven in het sterrenbeeld Quaram. Het toonbeeld van het ogenschijnlijk arme schaap dat elke oriëntatie kwijt is. Maar er wel in slaagt om meermaals per jaar in het verre Oosten te gaan rammen. Geborenen onder het beeld Quaram zullen gezegend zijn met een mooie nimmer verliezende krullenbol en een gezond libido.
 
Ambas is geboren onder het beeld der Zonderlingen. Een man die er in slaagt om vakantie te nemen zonder te werken, noemt met een zonderling. Ook al omdat hij vaker dan eender wie de zon kan opzoeken. Wie gezegend is met dit sterrenbeeld zal nooit een loon krijgen, maar steeds vakantiegeld.
 
Zep is gekend als de Kluchtstier. Vaak zwevend en zelden in de Arena. Maar immer kluchtig. Kluchtstieren zullen een lachend en luchtig bestaan op eenzame hoogte kennen.
 
Klinkers is geboren onder de Klinkerbok. Bokkig in de weer met stenen die altijd weer kunnen worden opgebroken en herlegd. Af en toe een bok schieten hoort bij dit sterrenbeeld. Wie als Klinkerbok wordt geboren zal het levenspad geplaveid zien met vorstbestendige kasseien.
 
DirJus moet natuurlijk geboren zijn onder de Jusschaal. Even veel voorkomend als zijn verschijningen aan het schenkblad, zijn zijn zeges bij vrouwe Justitia. Hoe kan het anders. Wie vertrouwt een vrouw. Laat staan een blinde? Wie onder de Jusschaal het leven tegemoet treedt, zal een sportieve persoon worden. Want deelnemen is belangrijker dan winnen.
 
DirWeb is geboren onder de Webschutter. De schutter is niet alleen vaak goed voor een rake analyse, maar weet als wandelend toetsenbord alles ‘netjes’ te vinden. Wie als Webschutter wordt geboren, zal vaak geconfronteerd worden met schermen en graag Macs eten.
 
DirLog zal heersen over het beeld van de Schrokkioen. Hier is uitleg overbodig. Deze man maakt er zelden een zootje van. Hij eet een ganse zoo leeg. Als voorgerecht. Wie als Schrokkioen wordt geboren, zal vaak naar het gemak moeten.
 
Dircom tenslotte is onze aller Compioen. Hij kent geen zak van computers. En bij uitbreiding kent hij nergens iets van. Maar hij kan een ongelofelijk eind weglullen. Hij is dan ook de man die heerst over de comcommertijd. Wie onder de Compioen wordt geboren zal een kunstgebit nodig hebben, want nooit met de mond vol tanden staan.
 
Beminde directoraatsleden. Ik heb beloofd om het kort te houden. Daarom: Gelukgewenst met uw gepersonaliseerde horrorscoop en zwelg in vrede.
 
Ik heb gespreekt.
Hertals, 21 augustus 2012