HERTALS - Het Gruwelijk

Enkele schokkende beelden en de Stadhouderlijke toespraak ter gelegenheid van het Bakkerse Gruwelijk.

°°°

Geachte genodigden,
Waarde bruidegom in het kwadraat,
Vriendjes.
 
Het spijt ons om namens de vrijstaat Hertals
Toch even deze plechtigheid te moeten onderbreken
 
Een belangrijke rechtszaak moet worden gepleit
In het dossier van de roze bakker
 
De roze bakker
Staat er al langer voor bekend om ze bruin te bakken
Enkel dankzij zijn deskundig personeel
Dat afstand weet te nemen van het liederlijk gedrag van de beklaagde
Is er in de bakkerij ook fatsoenlijk eetwaar verkrijgbaar, maar dit terzijde.
 
Het wekte dan ook geen verbazing
Dat bij de bekering van de bakker tot het roze gedachtengoed
-een late roeping zoals dat heet-
iedereen vreesde voor de definitieve ondergang van het bakkersimperium op de Lichaartsesteenweg.
In de volksmond ook wel eens de Ontaarde steenweg genoemd
 
Gelukkig kwamen de wijzen deze keer niet uit het Oosten,
Maar uit het Noorden. Uit Klompistan meer bepaald, in de volksmond ook wel bekend als Kaasland.
Bij dat bericht was er ook grote vreugde in De Vrijstaat
Waar, zoals U wellicht weet, de roze bakker Quaestor is
En dus beheerder is van de Vrijstatelijke stadskist
 
Het zal u niet verbazen dat de Stadskist, met dergelijk specimen als beheerder een heel constant gegeven is. Ze is steeds leeg. Een schande!
 
En toch: Deze bruiloft laat de leden der Vrijstaat dromen. Van een quaestor op het rechte pad. Met een bakker-gemaal die ze niet zo bruin bakt. En gezien de wetten der erfelijkheid en de gewoontes in Klompistan, met gevoel voor zuinigheid over de schatkist zal waken.
 
Derhalve oordeelt de rechtbank:
 
Dat de quaestor de schatkist in oranje kleuren zal verven, ten einde appel te doen op de zuinigheidsgenen van de bakker-gemaal.
Dat de beschuldigde, de roze bakker, opschorting van straf krijgt. De quaestor zal bij wijze van boetedoening vanaf heden wel elke dinsdag de echtelijke woonst verlaten om de vergaderingen der Vrijstaat bij te wonen en daar meer dan één rondje betalen. Het is hem niet verboden om de herberg te verrassen met gebak en andere degelijke voedingswaren. De bakker-gemaal zal tijdens de bijeenkomsten de Schatkist bewaken en ons jaarlijks vergasten op een roze bakkersbanket met de opbrengsten der schatkist.
 
Oh wakhbar.

Uw reactie toevoegen

beleefd zijn hoeft niet

(Fomattering)

This question helps prevent spam: